İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

E-Haciz Uygulamasıyla 57 milyon TL Tasarruf

Teknoloji hayatın her alanında kolaylık sağlıyor. Haciz işlemlerinin elektronik ortama aktarılmasıyla icra müdürlüklerinde ve tapu dairelerinde büyük tasarruf sağlandı. E-haciz sayesinde 57 milyon TL tasarruf sağlandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapuda yapılan satış, ipotek, haciz, intikal, bağış, kişi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi, Türk vatandaşlığı işlemleri ve aile konutu şerhi tesisi gibi işlemleri e-devlete aktardı. Bu kapsamda 3,5 milyon tapu işlemi e-devletten yapılarak 200 milyona yakın tasarruf sağlandı. Bu aktarımlardan e-ipotek ile 107 milyon ve e-haciz ile 57 milyon TL tasarruf sağlandı.

Tapu işlemleri ilgili tapu müdürlüklerine gidilmeden e-devlet üzerinden yapılıyor. Hizmete sunulan elektronik hizmetlerin tüm ülkeye yayılmasıyla birlikte 2019 yılında vatandaşlar ve kamu kurumlarının toplam 3 milyon 535 bin tapu işlemi elektronik ortamda yapıldı. 2019 yılında tapu müdürlükleri yerine elektronik ortamda aktarılan işlemler şunlar;

 • 2 milyon 214 bin İcrai Haciz Tesisi
 • 382 bin 779 İpotek Terkini
 • 355 bin 289 İcrai Haciz Terkini
 • 257 bin 156 İpotek Tesisi
 • 174 bin 230 Satış ve İpotek işlemi

Tapu’nun e-devlet uygulamaları en çok İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Mersin, İzmir, Mersin ve Antalya illerinde tercih edildi.

E-Haciz uygulaması icra müdürlükleri haricinde Maliye Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve yetkilendirilen diğer mercilerle yaygınlaştırılıyor.

E-Haciz Nedir?

İcra müdürlükleri ve kanunlarla yetkilendirilmiş merciler tarafından haciz tesisi veya terkini işlemlerine esas evrakların tapu müdürlüğüne fiziki olarak göndermeksizin elektronik ortamda yapılması işlemine e-haciz deniyor.

E-Haciz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün elektronik işlemleri kapsamın da gerçekleştirilen gelişmelerden en önemlilerinden biridir. E-haciz uygulaması ile Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında elektronik ortamda entegrasyon sağlandı. Bu kapsamda haciz tesisi veya terkinlerin elektronik ortam gerçekleştirilmesi planlandı. İşlemlerin daha hızlı, etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sağlanarak tapu müdürlüklerinin iş hacminde önemli oranda azalma olacağı düşünüldü. Personel ve vatandaş memnuniyeti de arttı.

İcra müdürlükleri tarafından gönderilen hacizler ve bunların terkinleri yıllardır süre geldiği üzere tapu müdürlüklerinin iş yükünü gün geçtikçe arttı. Personel mesai saatleri dışında tapu kütüğüne tescil ve terkin işlemleri yapıyordu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Hacizler ve 02 Temmuz 2015 tarihi itibariyle de diğer şerh ve beyanlar salt elektronik ortamda tutulmaya başlanılarak tapu kütüklerine tescil işlemleri yapılmıyor.

Kanunu düzenleme ne zaman yapıldı?

E-Haciz ilişkin mevzuat düzenlemesi 26 Ekim 2018 tarihli düzenleme ile yapıldı. Bu tarihte yapılan “Haciz İşlemleri, Şerh ve Beyan Belirtmelerinin Tescili ile Veri Güvenliği” konulu Genelge’nin “Elektronik Haciz İşlemleri” başlığı altında düzenleme anlatıldı.

E-Haciz ile haciz tesis/terkin işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, fiziki ortamda veya KEP ortamında haciz ve haciz terkinine esas evraklarının kabul edilmemesi hususunda çalışmaların hızlandırılması planlanıyor.

İcra müdürlüklerinin haciz işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik iş birliği protokolleri, Adalet Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında imzalandı. Adalet Bakanlığı tarafından icra müdürlüklerine E-Haciz’e geçilmesi için gerekli talimatlar verildi. Uygulama tüm Türkiye’ye yaygınlaştırıldı.

Buna göre ilgili kurum tarafından başlatılan haciz tesisi/terkin işlemleri sistem tarafından kontrol edildi. İşlemin yevmiye defteri kayıtları ve yevmiye numarası TAKBİS tarafından otomatik olarak üretildi. Üretilen numara elektronik ortamda gerçekleştirildi. E-haciz uygulaması ile İcra müdürlükleri tarafından, işlem taleplerine ait belgeler ile bu belgelere ilişkin verilerin web servisi üzerinden tapu müdürlüklerine gönderildi. Sistem tarafından işlemin türüne göre elektronik ortamda tescil veya terkin işlemi yapıldı. Cevabi yazı otomatik olarak üretilerek, ilgili kuruma gönderildi. Tapu personelinin dahili olmaksızın işlemler tamamlandı.

Rakamlarla E-Haciz Uygulaması

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre 13 Mayıs- 28 Ekim tarihleri arasında e-haciz uygulaması verileri şu şekilde gerçekleşti;

Haciz İşlemiHaciz SayısıOran (%)
İcrai Haciz Tesisi1.601.72485
İhtiyati Haciz Tesisi60.7213
İcrai Haciz Terkini216.94611
İhtiyati Haciz Terkini13.6551
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre 13 Mayıs- 28 Ekim tarihleri arasında toplam bir milyon 893 bin 46 e-haciz işlemi yapıldı.

Kaynak: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

E-Haciz Uygulamalarının Faydalarını şu şekilde sayabiliriz;

 • Tapu Müdürlükleri ile diğer kurumlar arasında entegrasyon sağlandı.
 • Bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltıldı.
 • Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlere tapu müdürlüğü personeli iştirak etmeyeceğinden, personelin iş yükü azaldı.
 • Personel diğer işlere yoğunlaşacağından daha verimli daha hızlı ve güvenli hizmet verme imkanı sağlandı.
 • Çalışan ve vatandaş memnuniyeti arttırıldı.
 • E-Haciz uygulaması sayesinde sahte haciz terkin yazıları gönderilemeyeceğinden, kamu zararına sebebiyetin önüne geçildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

güncel teknoloji haberleri: