İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ürün kaybına neden olan otlara İHA çözümü

Güvenlik için geliştirilen İHA’lar artık tarımda da kullanılıyor. İHA, görüntü işleme teknikleri kullanılarak ürün kaybına yol açan yabancı otların tespiti ve yok edilmesinde önemli kazanç sağladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Prof. Dr. İzzet Kadıoğlu ve Araştırma Görevlisi Bahadır Şin, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Yabancı Ot Tespitinin Yapılması başlıklı önemli bir çalışmaya imza attı.

İHA, otonom operasyonu uzaktan İHA pilotu tarafından planlanarak uçurulan hava aracı olarak tanımlanır.

İHA Teknolojisi Yabancı Otların Tespitini Kolaylaştırdı

Nüfusun her geçen gün artması sonucunda dünya giderek daha fazla gıda maddesine ihtiyaç duyuluyor. Çiftçiler ne kadar dikkatli olurlarsa olsun başta bitki koruma etmenleri nedeniyle önemli derecede ürün kayıpları yaşanıyor.

Bu etmenlerin en başında da yabancı otlar geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarım alanlarında yabancı otlarla mücadele kapsamında İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kullanılmaya başlandı.

Drone teknolojisinin gelişmesi ile birlikte görüntü işleme tekniklerinin de aynı oranda gelişmesi kombine halinde yabancı otların tespit edilmesi, takibi, teşhisi ve yoğunluklarının belirlenerek şavaşım yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Zararlı otlar nedeniyle her yıl tarımda yüzde 13’lük ürün kaybı yaşanıyor.

Ürün Kayıplarının Yüzde 5’i Zararlı Otlardan

İHA’lar sayesinde sadece tespit ve yoğunluk çalışmaları değil, ayrıca ilaçlama çalışmalarının da yapılması zaman, ekonomiklik ve çevreye verilen zararın minimum seviyeye çekilebileceğinin düşünülmesiyle önem teşkil ediyor.

Dünya nüfusunun 2030’da 10 milyar ve 2050 yılında ise 12 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya nüfusu bir yandan artarken diğer taraftan da dünyanın ihtiyacı olan gıda maddesi ihtiyacı da artıyor.

Araştırmalara göre, buğday, arpa, yulaf ve çavdar bitkisinde bitki koruma etmenlerinden dolayı yaklaşık olarak yüzde 22.9’luk ürün kaybı olduğunu öğrenildi. Bu kayıpların yüzde 4.9’unun zararlılardan, yüzde 8.5’lik kısmının hastalıklardan ve yüzde 9.5’lik kısmının ise yabancı otlardan kaynaklandığını ifade ediliyor.

Yabancı otlar bitkilere 5 farklı şekilde zarar veriyor

Bazı önemli hastalık ve zararlılara karşı konukçuluk yaparak da kültür bitkilerine zarar verebiliyor. Yabancı otlara karşı savaşımda çeşitli yöntemler uygulanıyor.  

İHA’lar askeri ve güvenlik amaçları dışında haberleşme, fotoğrafçılık, haritacılık, bilimsel veri toplama, haritacılık, tarım, sağlık, enerji, sigorta, reklamcılık, acil durumlar şeklinde kullanılıyor.

Bu yöntemler temel olarak;

 • Kültürel
 • Mekanik
 • Biyolojik
 • Fiziksel
 • Kimyasal

Yabancı otlarla mücadele edilmesine rağmen dünyada tarımsal üretimde yaklaşık yüzde 13’lük ürün kaybına neden oluyor. Eğer herhangi bir mücadele yapılmaz ise bu kayıpların yüzde 100’e kadar çıkabileceği bildirildi.

Bitki Koruma Çalışmalarına İHA Teknolojisi de Eklendi

Bitki koruma etmenlerine karşı uygulanan mücadele tekniklerine yeni ve güncel yaklaşımların devreye girmeye başladı. Güncel yaklaşımlardan birisi de İnsansız Hava Araçları (İHA). Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte tarımsal üretimde sürdürülebilir ve hassas tarım uygulamaları ön plana çıkmaya başladı.

Özellikle insansız hava araçlarının (İHA) kullanılması, devamında görüntü işleme tekniklerinin de devreye girmesiyle yeni metotlar geliştirilerek yabancı ot varlığının tespiti ve mücadelesine yönelik yeni çalışmalar yapılmaya başlandı. İnsanlık tarihi kadar eski olan tarımsal faaliyetlerde teknolojik gelişmelerle üretim artışının yapılması zorunluluk haline geldi.

Teknolojik gelişmelerin ve taşıyabilecekleri ağırlıkların artmasıyla tarımsal teknolojiler ve kargo taşımacılığında da kullanılmaya başlandı.
İHA Teknolojisinin Tarihi Gelişim
 • İnsansız hava araçları (İHA)’nın başlangıcı 1766 yılında hidrojen gazının keşfi ile birlikte hava balonlarının kullanılması olarak kabul edilir.
 • İnsansız balonların askeri amaçla ilk kullanımı Amerikan İç Savaşında 1793  yılında keşif amaçlı oldu.
 • 19. yüzyılla birlikte hava balonları başta askeri amaçlı olmak üzere 1800’lü yılların başında Josep Louis Gay Lussac tarafından bilimsel amaçlı olarak da kullanıldı.
 • İHA’ların Avusturya’da 1849 yılında uzaktan konrol ile zaman fitilli bomba taşıyan insansız balonların ilk kez kullanılması kabul edildi.
 • Modern İHA’ların ilk kullanımı 2002 yılında ABD’nin askeri amaçlı olarak predatör isimli araçları kullanmasıdır.
 • 2010 yılından sonra ise İHA teknolojisi sivil uygulamalarda kullanıma açıldı.
 • Özellikle 2013 yılından sonra farklı devletler İHA kullanımına yönelik çeşitli hukuksal düzenlemeler getirdi.
İHA’lara takılan kameralar sayesinde Bu yöntemle bitki koruma etmenlerinin tespiti ve mücadelesine yönelik çalışmalar da yapılıyor.
İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Tarım Teknolojilerindeki Rolü

Tarımsal açıdan İHA’lar  su kaynaklarının kontrolü, ürün gözlemi, ekipman ve bina gözlemi, haritalama, verim kontrolü, toprak erozyonu, su stresi, hastalık, zararlı ve yabancı ot tespiti ve mücadeleleri gibi çok farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte kameraların görüntü kalitesinin artması ve bu artışa rağmen kameraların küçülmesi sonucunda İHA’lar arazi koşullarında yabancı otları tespit edebiliyor. Bunun için farklı özellikteki kameralar kullanılmakta, yapılan tespitler ile bu yabancı otlar ile mücadele yapılabilecek hale geldi.

İHA sayesinde kameralardan alınan görüntülerle Flora haritası çıkarmaya yarıyor

İHA’lara takılacak olan kameralardan alınacak veriler farklı işlemlerden geçirilerek mevcut olan floranın haritasının çıkartılabileceği gibi oluşabilecek ürün kayıplarının da hesaplanması sağlanıyor.

İHA’ların kayıt altına aldığı görüntüler çeşitli işlemlere tabi tutularak yabancı otun türü ve varlığı, yabancı ot yoğunluğu, yabancı otun ekonomik zarar seviyesi bilinen kültür bitkilerinde ekonomik zarar seviyesinde olup olmadığı belirlenmekte ve bu yabancı ottan kaynaklı olarak oluşabilecek ekonomik kayıpların analizi yapılabiliyor.

Bitkilerde önemli bir soruna neden olan yabancı otların belirlenmesi, tanılanması, takibi ve mücadelesinin klasik yöntemler ile yapılması çoğu zaman hem çok aşırı zaman almakla hem de ciddi miktarda ekonomik sonuçları olabiliyor.

Hassas tarım uygulamalarına İHA sistemlerinin girmesi ve bu araçlara takılacak olan cihazların giderek gelişmesi ile git gide çalışmalar artış gösterdi.
İHA Teknolojisi Tarımın Her Alanında Hayatımıza Girecek

Özellikle yapılacak olan otomasyon sistemleri ile görüntü işleme teknolojisi yabancı ot kontrolü için son derece önemli bir hal alır. Bu yöntemin geliştirilmesi ve pratik hale getirilmesi ile kültür alanlarındaki yabancı otların mücadelesine yönelik daha pratik çözümler getirmesi beklenir.

Teknolojik gelişmelerin bu hızla devam etmesi halinde İHA’lar hayatımıza daha çok girecek. Ayrıca tarımsal açıdan da insansız hava aracı veya drone’ların kullanımı daha da hız kazanacak. Özellikle droneların kullanımı sırasında şarj ünitelerinin kullanılması, ayrıca uçarak arazi bozukluklarına takılmadan kullanılabilmesi petrol ürünleri ile çalışan araçlara göre daha ekonomiklik sağlayacağı kanaatini doğurdu.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

güncel teknoloji haberleri: