İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

YÖK: Doktora mezunu sayısı 8 bin 275’e yükseldi

‘Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin 2019 yılı karnesini çıkardı. YÖK verilerine göre geçen yıl doktora programlarından mezun öğrenci sayısı 7 bin 250’den 8 bin 275’e yükseldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 7 bin 250‘den 8 bin 275‘e yükseldi.

Yükseköğretim Kurulu  (YÖK) üniversitelerin 2019 yılı karnelerini açıkladı, tüm alanlarda gözle görülür iyileşme verilere yansıdı.

YÖK’ün internet sitesinden her bir üniversiteye ait 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyuna açıldı.

Üniversitelerin performanslarına dair veriler bütün dünyada en erken bir yıl öncesine dayanmakta, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) her yıl bir önceki yılın verilerini müteakip yılda kamuoyu ile paylaşmakta.

YÖK: Üniversiteler 45 göstergede değerlendirilmeye tabi tutuldu

Rapor, Yükseköğretim Kurumlarının faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik doğrultusunda yürütmesine katkı sunmakta. Üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesi için YÖK’te oluşturulan komisyon çalışmasıyla 2018’den itibaren “Üniversite İzleme ve Değerlendirme” çalışmaları yürütülmekte.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının amacı, üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değil. Aksine ülkemizin kendine özgü şartları da dikkate alınarak gelişmiş ülkelerin de kendi yükseköğretim kurumlarını değerlendirmede kullandıkları yöntemler ele alınmakta. YÖK tarafından belirlenen ölçütlere göre üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak ve gelişime açık yönlerine dikkat çekmek.

YÖK, üniversiteler için hazırladığı karnede 2019 yılı verileri eğitim-öğretim alanı doktora öğrencileri, kongre etkinlikle, teknokentler ve akredite programları değerlendirildi.

Üniversitelere ilişkin değerlendirmede geçen yıl yapıldığı gibi bu yıl da 45 göstergede ölçüm yapıldı. Üniversitenin yürüttüğü çalışmaların tamamını kapsayan göstergelerin

 • Eğitim ve öğretim,
 • Araştırma-geliştirme, proje ve yayın,
 • Uluslararasılaşma,
 • Bütçe ve finansman 
 • Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk

ana kategorileri altında gruplandırıldı.

Çalışmalar kapsamında, 189 üniversitenin her birine ait 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu, geçen yıl ilki yayımlanan rapor ile kıyaslandı. Bu yıl üniversitelerin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşme görüldü. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden üniversitelerin yöneticilerini ve tüm çalışanlarını tebrik etmek gerekir.

Ölçülen Tüm Alanlardaki Göstergelerde Yükselme Görüldü

Üniversitelerin gelişimini ölçtükleri ilk temel alanın “eğitim ve öğretim” alandaki bazı göstergelere ilişkin 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldı. Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 7 bin 250‘den 8 bin 275‘e yükseldi. Üniversitenin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 2 bin 222‘den 3 bin 930’a çıktı.

Teknokent veya TTO projelerine katılan öğrenci sayısı 13 bin 646‘dan 24 bin 13‘e yükseldi. Kayıtlı olunan program dışındaki diğer programlardan alınan ders oranı yüzde 14‘ten yüzde 18‘e çıktı. Akredite lisans programı sayısı 420‘den 583‘e ve öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 6,9‘dan 7‘ye yükseldi.

Üniversitelerin TÜBİTAK destekli aldıkları ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 5 bin 357‘den 7 bin 525‘e çıktı.

Eğitim ve öğretim alanındaki bazı veriler.

 • Üniversitelerin gelişimini ölçtükleri ikinci temel alanın “araştırma-geliştirme, proje ve yayın” alandaki bazı göstergeler de: 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında, öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,05‘ten 0,11‘e yani iki katına ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,31‘den 0,36‘ya yükseldi.
 • Yapılan yayınların niteliğini belirlemede önemli bir kriter olan en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 16 bin 256‘dan 21 bin 690‘a ulaştı.
 •  Üniversitelerin TÜBİTAK destekli aldıkları ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 5 bin 357‘den 7 bin 525‘e yükseldi. Ayrıca yine TÜBİTAK’tan aldıkları destek programı sayısı 3 bin 752‘den 9 bin 175‘e çıktı.
 • Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme kabiliyetini ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak Ar-Ge nitelikli projelerini ölçmede önemli bir gösterge olan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı 5 bin 770‘ten 8 bin 362‘ye yükseldi.
 • Akademik camia ve kamuoyunun yakından takip ettiği dünya sıralamalarına giren üniversite sayısı ise 24‘ten 25‘e çıktı.

YÖK: Bağış Miktarı 1,3 Milyar Liraya Ulaştı

Araştırma-geliştirme, proje ve yayın alandaki bazı veriler

 • Üniversitelerin gelişimini ölçtükleri üçüncü temel alanın “uluslararasılaşma”, bu alandaki bazı göstergeler: 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında, istihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı 1219‘dan 2 bin 85‘e çıktı.   
 • Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 1368‘den 1585‘e, gelen öğrenci sayısı 5 bin 609‘dan 6 bin 753‘e ulaştı.   
 • Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü ölçmede kullanılan önemli bir diğer gösterge, uluslararası fon destekli proje sayısı 1105‘ten 1449‘a yükseldi.
YÖK 2019 raporuna göre 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında, istihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı 1219‘dan 2 bin 85‘e çıktı.  

Uluslararasılaşma alandaki bazı veriler

Ölçtükleri dördüncü temel alanın “bütçe ve finansman”, bu alandaki bazı göstergelere ilişkin 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldı. Merkezi bütçe dışı gelir oranı yüzde 7,46‘dan yüzde 10,37‘ye, endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı 3 bin 286‘dan 4 bin 856‘ya yükseldi.

Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı ise 981 milyon liradan, 1,311 milyar liraya ulaştı. Üniversiteler tarafından öğrenci başına yapılan ortalama harcama miktarı 12 bin 735 liradan 14 bin 20 liraya çıktı. Üniversite burslarından faydalanan öğrenci oranı yüzde 9,91‘den yüzde 10,39‘a çıktı.

Sosyal Sorumluluk Proje sayısı arttı

Bütçe ve Finansman alanındaki bazı veriler

Üniversitelerin gelişimini ölçtükleri son temel alanın ise “topluma hizmet ve sosyal sorumluluk” olarak belirlendi. Bu alandaki bazı göstergelere ilişkin 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldı. Sosyal sorumluluk projesi sayısı 2 bin 793‘ten 3 bin 850‘ye yükseldi. Üniversitelerin düzenledikleri mesleki kurslar ve sürekli eğitim merkezleri kariyer geliştirme eğitimleri sonucunda verdikleri sertifika sayısı 171 bin 681‘den 291 bin 24‘e çıktı. Kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 bin 237‘den 2 bin 738‘e yükseldi.

Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk alanındaki bazı veriler

Üniversitelerin ‘dezavantajlı’ öğrenci ve vatandaşlara yönelik düzenledikleri faaliyet sayısı 2 bin 798‘den 4 bin 336‘a, ‘Engelsiz Üniversite Ödülü’ sayısı 63’ten 199‘a ulaştı.  Üniversitelerin doğal çevreye yönelik duyarlıklarını ölçmede kullanılan bir diğer önemli kriter ‘sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısıdır. Alınan ödül sayısı 26‘dan 45‘e ve uluslararası bir kurum tarafından ölçümü yapılan yeşil, çevreci üniversite endeksi ölçümünde yer alan üniversite sayı 29‘dan 42‘ye çıktı.

Kaynak: YÖK 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

güncel teknoloji haberleri: